Endringer i det Medisinske direktivet MDD. MDD blir til MDR - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Endringer i det Medisinske direktivet MDD. MDD blir til MDR

Lov, Norm
Symposium i Praha 2016 del I
RDM European Symposium on the New Agreed Draft Regulations on Medical Devices. 7-8. November 2016 in Praha.

Referat fra to dager fritt fortalt:
Rammeverket for medisinsk utstyr er i endring. Man har i dag MDD = Medical Device
Directive, og skal over til MDR = Medical Device Regulations

PDF-dokument, høyreklikk for å lagre eller klikk for å åpne HER

Symposium i Brüssel 2018 del II
RDM European Symposium on the New Agreed Draft Regulations on Medical Devices. 22-23 Oktober 2018 i Brüssel

Referat fra to dager fritt fortalt:
Implementering av MDR innen 26. mai 2020. Med hensyn til​teknologisk utvikling kan man se for seg at dagens MDR vil måtte fornye seg igjen i
2045. Blant annet pga. at det vil være forskjeller innen helse og levealder i fremtiden  

Oppfølger. PDF-dokument HER

Klikk på miniatyrene under arket for å bla i referatet:
Tilbake til innholdet