Planlegger utdanning i operasjonsvirksomhet for Helsefagarbeider - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Planlegger utdanning i operasjonsvirksomhet for Helsefagarbeider

Fag og kompetanse > Artikler om utdanning
Faksimile av artikkel i Sykepleie.no 18.5.2018 Klikk på bilde for full artikkel som ligger på ekstern side.

Sitat: "Orientering om "Bakgrunn for prosjektet: Sykehuset Østfold mottok i slutten av august 2016 en forespørsel fra Fagskolen i Østfold og Fagforbundet om vi ville inngå et samarbeid om utvikling av ny fagskoleutdanning – videreutdanning innen operasjonsvirksomhet for helsefagarbeider/hjelpepleier. Helsesektoren påvirkes av samfunnsutviklingen og de siste årene har vært preget av gjennomgripende helsepolitiske reformer. Det skjer raske endringer i medisinsk utvikling og i befolkningens helsetilstand. Grunnet demografiske forhold og en samfunnsutvikling med økende etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, er det av avgjørende betydning for vårt velferdssamfunn at vi klarer å rekruttere og beholde kompetent personell. Denne fagskoleutdanningen vil medvirke til å utdanne helsefagarbeidere med økt kompetanse innen det kirurgiske pasientforløpet. En helsefagarbeider med videreutdanning innen operasjonsvirksomhet kan med kunnskap om eget ansvarsområde, med innsikt i kvalitet i egen yrkesutøvelse og med fokus på pasientsikkerhet, bidra på et høyere faglig nivå innen sitt fagområde og innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Utdanningen er rettet mot helsefagarbeidere som skal arbeide innen det kirurgiske pasientforløpet i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis."
Les mere her
Tilbake til innholdet