Videreutdanning ”Sterilforsyning i helsetjenesten” ved Fagskolen Oslo Akershus - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Videreutdanning ”Sterilforsyning i helsetjenesten” ved Fagskolen Oslo Akershus

Fag og kompetanse > Behovet for fagskoler
FAGSKOLER OG VIDEREUTDANNING I HELSETJENESTEN.

Vedlegg: Her
Undertegnede har deltatt i et nasjonalt nettverk om fagskoler, som ledes av Spekter – arbeidsgiverorganisasjon.

 • Vi ser på behov for fagskoler i helsetjenesten-spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor.
 • Gjelder behov for utdanning mht. klinisk- og drifts – personell.
 • Tar hensyn til nasjonale planer mht. arbeidsglidning mellom funksjoner og profesjoner i helsetjenesten
  må vurderes slik at kompetanse og  arbeidskraft dekker dagens og fremtidens behov for helsetjenester.

 • Fagskoler er i utvikling. Større faglig bredde, mindre sårbart miljø, lettere rekruttering av fagpersoner.
 • Utfordrende mht. organisasjonsendring og effektiv arbeidsdeling.
 • Bruk av lærlinger- i hvor stor grad gjør vi dette på de ulike sykehus.
 
Om noen har innspill og gode forslag, skriv inn på vår e-post eller til Ann.berg.@stolav.no
 
Ann M. Berg, nettkomite NfS.
 
FAGSKOLER OG VIDEREUTDANNING I HELSETJENESTEN.

Vedlegg: Her
Undertegnede har deltatt i et nasjonalt nettverk om fagskoler, som ledes av Spekter – arbeidsgiverorganisasjon.

 • Vi ser på behov for fagskoler i helsetjenesten-spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor.
 • Gjelder behov for utdanning mht. klinisk- og drifts – personell.
 • Tar hensyn til nasjonale planer mht. arbeidsglidning mellom funksjoner og profesjoner i helsetjenesten
  må vurderes slik at kompetanse og  arbeidskraft dekker dagens og fremtidens behov for helsetjenester.

 • Fagskoler er i utvikling. Større faglig bredde, mindre sårbart miljø, lettere rekruttering av fagpersoner.
 • Utfordrende mht. organisasjonsendring og effektiv arbeidsdeling.
 • Bruk av lærlinger- i hvor stor grad gjør vi dette på de ulike sykehus.
 
Om noen har innspill og gode forslag, skriv inn på vår e-post eller til Ann.berg.@stolav.no
 
Ann M. Berg, nettkomite NfS.
 
Tilbake til innholdet