Stipend & Årets Pris 2019 er tildelt - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Stipend & Årets Pris 2019 er tildelt

Stipend og Årets pris
Stipend 2019:
Erna  Edvinsen  Aker sykehus, fekk   årets stipend  2019,for å dra til Verdenskongressen i Haag 2019. (einaste søker)
Årets pris 2019:
Eva-Lena Nilsson vann åretspris 2019.  Ho arbeider som  sterilforsyningstekniker ved Kongsvinger sykehus. ( Det var 4 søkere til årets pris)

Søknad til årets pris/stipend Norsk forening for Sterilforsyning 2019  
av Eva-Lena Nilsson. med to vedlegg i PDF.

Jeg vil fortelle litt kort om meg selv og om min arbeidsplass på sterilsentralen samt hvilke utfordringer og tiltak vi har jobbet med ved Kongsvinger sykehus. Jeg vil også løfte frem videreutdanning for personell ved sterilsentraler/sterilforsyninger da det krever mer kunnskap og kompetanse av personalen som jobber der per i dag i henhold for 20 år siden. Jeg oppfordrer derfor alle ledere på sterilforsyninger rundt om i Norge å sende sine ansatte på videreutdanning.
Jeg heter Eva-Lena Nilsson og jeg jobber som sterilforsyningstekniker ved Kongsvinger sykehus og her har jeg jobbet i 5 år og stortrives med jobben. Kongsvinger sykehus åpnet i 1963 som et regionssykehus og var på den tiden et sykehus i passe størrelse ut ifra drift og opptaks område. Fra og med 1 februar 2019 ble Kongsvinger sykehus en del av Akershus Universitetssykehus. Ettersom vi nå er en del av “Ahus” så får vi et større opptaks område av pasienter, som i sin tur medfører mer pasienter som krever mer plass, og mer medisinsk utstyr som trenger lagringsplass eller oppbevaring. I de seinere år så har sykehuset generelt hatt en større pasientmengde, og med økt drift så har sykehuset kjent på utfordringer når det gjelder bygningsmessige forhold og med gamle å små lokaler.
Sterilsentralen samarbeider med hele operasjonsavdelingen da våre lokaler befinner seg i samme korridor.  Vi jobber godt sammen i et team, der alle bidrar med sine kunnskaper og kompetanse på sin nivå.
På sterilsentralen jobber det en sterilforsyningstekniker og tre hjelpepleiere i 2-delt turnus med jobb hver 5 helg. Vår sterilsentral er en liten sentral som har bygningsmessige utfordringer når det gjelder størrelse på arbeidslokale, oppbevaring og lagringsplass til medisinsk utstyr. Vi har også en liten maskinpark å jobbe med, men allikevel så kjører vi omtrent 1800 autoklavekjøringer med gods på et år. Vi forsyner hele sykehuset med sterilt gods men også til andre instanser som ligger utenfor sykehusets lokaler. Vi har en dyktig fagsykepleier på sterilsentralen og en fantastisk avdelingsleder for operasjon/anestesi som har personalansvar for hele gjengen. Operasjonsavdelingen har 4 operasjonsstuer som driftes av elektivt operasjonsprogram og øyeblikkelig hjelp, hver torsdag og annenhver onsdag brukes det en operasjonsstue nede på kirurgisk poliklinikk der enkle inngrep utføres. Vi alle jobber med pasientens sikkerhet i fokus gjennom infeksjonsforebyggende arbeid og kvalitetssikring.

Sterilsentralen og Operasjonsavdelingens motto er; Bare det beste er godt nok!
Jeg har tidligere jobbet på flere sterilsentraler her i Norge som har gjort at jeg har fått en lang fartstid innen dette yrke og jeg har tilegnet meg gode rutiner, kunnskaper og erfaringer som kommer til nytte i jobben min, men også da jeg var student på fagskolen Oslo og Akershus i 2015-2017. Jeg var en av 27 studenter som tok videreutdanning innen Sterilforsyning i helsetjenesten, der studietiden var på deltid fordelt på to år. Vi var den første klassen i Norge som ble ferdig utdannet Sterilforsyningsteknikere i juni 2017 noe vi alle i klassen var veldig stolte over. (www.fagskolen.oslo.no)

Under skoletiden så var Kongsvinger sykehus en del av Sykehuset innlandet og da jeg var student ved fagskolen så hadde vi flere prosjektarbeid i vår praksis på egen arbeidsplass der målet var å forandre noe eller sette lys på noe som trengte tiltak. I et av mine prosjektarbeid så valgte jeg å sette fokus på sterilt lager da dette ikke var helt optimalt. Det hadde lenge vært en intensjon å gjøre tiltak på sterilt lager men også rent lager. Det har tatt veldig lang tid at få igjennom så store innkjøp av skap til begge lagrene da ikke økonomien har strukket til.

Gleden var stor da vi fikk skap og reoler til sterilt lager og rent lager. Endelig har vi fått to fungerende lager der vi kan oppbevare sterilt gods og rent utstyr som følger retningslinjer og standarder. Nå i vår ble det gjort en innsats av fagsykepleier og andre ansatte på avdelingen da de ryddet ut fra et fjernlager i kjelleren på sykehuset. Dette lagret tilhører operasjonsavdelingen og der har vi nå fått muligheten til å oppbevare låneinstrumenter som er nedpakkede i sine transportbokser dersom de skal oppbevares og brukes ved et senere tilfelle før de skal sendes tilbake til leverandør. Dette rommet er et rent rom der vi har muligheten til å låse døren så at de blir oppbevart på en mer korrekt måte. Dette er en stor forskjell fra hvordan det var tidligere, da vi hadde plassert nedpakkede låneinstrumenter og implantater i sine transportbokser på gulvet blandet med annet medisinsk utstyr i en allmenn korridor. Nå som vi har fått bedre plass på rent lager, gjør det nå at vi har muligheten til å oppbevare sterile implantater for korttidslån der når vi trenger det.

De bygningsmessige forholdene på Kongsvinger sykehus kommer vi alltid til å ha kvar men utfordringer som vi har jobbet med nå i lang tid har fått en god løsning. Tiltakene som er gjort har resultert i bedre mulighet til lagringsplasser og oppbevaring av sterilt gods, rent utstyr, låneinstrumenter og sterile implantater for kortidslån.

I min fordypningsoppgave så valgte jeg å ha fokus på hva jeg som sterilforsyningstekniker kan gjøre for å forbedre mottak og retur av sterile ortopediske implantater og da med fokus på sterile implantater som følger med låneinstrumenter ved korttidslån.
Når jeg søkte etter felles prosedyre hos sykehuset innlandet og etter nasjonale retningslinjer for hvordan man bør eller skal motta og returnere sterile implantater, så fant jeg ikke noe. Etter min undersøkelse av dette tema og ut ifra samtaler fra relevante fagpersoner så oppfattet jeg at det var behov av en felles prosedyre med retningslinjer for hvordan man skal motta, håndtere og returnere sterile implanter, da jeg oppfattet at sykehusene i innlandet gjorde denne håndtering på ulik måte. Jeg utarbeidet et forslag til en generell prosedyre for sykehuset innlandet. Med dette forslaget, så mener jeg at dette er et godt utgangspunkt til forbedring og kvalitetssikring i mitt arbeid som sterilforsyningstekniker.
Jeg ønsker å løfte frem dette tema da de fleste sykehus i Norge kommer i kontakt med sterile implantater som følger med låneinstrumenter. Jeg syns at dette er et interessant, komplekst og vanskelig tema med riktig håndtering av sterile implantater i alle ledd. Så hvordan kan produsenten/leverandøren forsikre seg om at implantatet er sterilt når den skal brukes på pasienten når det er så mange andre faktorer rundt håndteringen som vi ikke kan kontrollere?

Veien fra steril til ikke steril kan da være veldig kort!
Jeg håper at dette kan være en inspirasjon til et tema på neste Landsmøte for Sterilforsyning 2020.  

Om jeg skulle være så heldig å vinne årets pris, så vil jeg bruke noe på kurs/ videreutdanning og dele noe av det med mine arbeidskollegaer ved Sterilsentralen og Operasjonsavdelingen da alle står på og jobber som arbeidsmaur hver dag. Innsatsen fra alle er et godt tegn på faglig samarbeid mellom yrkesgrupper, og det har en positiv effekt og betydning innenfor driften ved hele avdelingen.

Med vennlig hilsen; Eva-Lena Nilsson
Sterilforsyningstekniker Ahus/ divisjon Kongsvinger sykehus

PDF dokumenter:
Tilbake til innholdet