Norsk forum for Sykehushygiene på Hamar 14.-16. oktober. - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Norsk forum for Sykehushygiene på Hamar 14.-16. oktober.

Fag og kompetanse > Norsk Forum for sykehushygiene

Forumsmøte for Norsk forum for Sykehushygiene
på Hamar 14.-16. oktober 2014


Hei!

Vi minner om årets Forumsmøte for Norsk forum for Sykehushygiene på Hamar 14.-16. oktober. Vedlagt ligger programmet. Påmeldingsfristen er 14. september. Følg linken her
for påmeldingsskjema.  Håper du som medlem kan hjelpe til med å spre informasjon om konferansen til kollegaer og andre med interesse innen smittevern.

Vi minner også om søknadsfristen til stipend for utvikling av smittevern som er 1. september. Vi har foreløpig ikke mottatt søknader, så send inn en søknad! Stipendet skal rettes mot målrettet arbeid/prosjekt innen smittevern i helseinstitusjoner og i kommuner. Søknader som vektlegger utvikling av forebygging, overvåking og infeksjonskontroll, og som øker forståelsen for og gir kunnskap om metodene, vil bli foretrukket. Faglig etterutdannelse,  kongresser eller hospitering vil også bli vurdert. Se www.sykehushygiene.no
for mer informasjon om våre stipender.

Med vennlig hilsen

For styret i Norsk forum for Sykehushygiene

Jeanette Schultz Johansen, cand.pharm.
Stipendiat

Institutt for farmasi
Det helsevitenskapelige fakultet, UiT
Tlf: 776 46156
E-post: jeajoh@uit.no

Tilbake til innholdet