Presentasjoner under Landsmøte 2015 i Bergen - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Presentasjoner under Landsmøte 2015 i Bergen

Landsmøter og foredrag > Foredrag 2015
Torsdag 4. juni 2015
Fredag 5. juni 2015
Operasjonsrom - Elin Johannesen
09:00 Fremtidens operasjonsrom 
Elin Johannesen 
St Olavs Hospital
Grønt sykehus - Mette Myhrhaug
Kl 09.00 Grønt sykehus
Mette Myhrhaug Kvalitetsrådgiver 
Vestre Viken Bærum sykehus 
Øyekirurgi - Elin Johannesen
09.50 Øyekirurgi Elin Johannesen. 
Opr.spl ØNH/øye St. Olav hospital 
Les mere... En del av foregående foredrag.

ISO 9001 - Mette Myhrhaug
09.30 Internrevisjon/sertifisering ISO 9001.
Mette Myhrhaug, Kvalitetsrådgiver 
Vestre Viken Bærum sykehus

Håndhygiene - Mette Fagernes
11.00 Håndhygiene og fingerringer 
Mette Fagernes, Kvalitetsrådgiver. 
Prosjektstilling FHI 

Låneinstrumenter - RH
11.00 Låneinstrumenter. 
Nasjonale retningslinjer 
Kompetansesenteret RH.
Inneklima - Kjell Fossum
11.45 Inneklima 
Kjell Fossum 
Opak AS 
Lov om medisinsk utstyr
11.30 Lover og forskrifter 
om medisinsk utstyr. 
Helsedirektoratet 

Fagskole - Ingvar Bjørheim
14.00 Fagskole Sterilforsyningsteknikere
Ingvar Bjørheim Rogaland kurs og 
konferansesenter Stavanger


Program for landsmøte
Program for landsmøte Her...
Dekontaminering - Eirik Furre
15.15 Dekontaminering og lagring av 
fleksible endoskop sett fra en ingeniør 
sitt ståsted. Eirik Furre, 
Avdelingsingeniør Helse Bergen HF

11:45 Presentasjon ....  Snart
Dekontaminering - V. Lindøen
15.45 Dekontaminering og lagring av 
termolabile fleksible endoskop
sett fra en sykepleiers ståsted. 
Vibecke Lindøen Spes.utd.sykepleier 
Helse Bergen HF
Kommer snart...

Tilbake til innholdet