Avviklet på Thon Hotell Arena Lillestrøm 18. og 19. mars. - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Avviklet på Thon Hotell Arena Lillestrøm 18. og 19. mars.

Landsmøter og foredrag

NfS landsmøte 2010
ble avviklet på Thon Hotell Arena-Lillestrøm 18. og 19. mars.

Programmet er arkivert pr apr 2010  her

Tilbake til innholdet