Statutter for tildeling av stipend kr 10 000 og årets pris kr 5000 - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Statutter for tildeling av stipend kr 10 000 og årets pris kr 5000

Stipend og Årets pris
Hvert år deler styret i NfS ut stipend og Årets pris

Søknadsfrist er 1.mars.

Retningslinjer:

Søker (e) må være personlig(e) medlem(mer) av NfS, og ha vært medlem i minimum ett år.

  • Stipendet er pålydende opptil kr 10  000 kr.
  • Årets pris er 5000 kr.
  • Begrunn hvordan stipendmidlene vil gi økt forståelse for / kunnskaper om sterilforsyning i helseinstitusjoner.
  • Økonomisk plan for hvordan stipendmidlene er tenkt brukt må fremlegges med relevant dokumentasjon.

Økonomisk støtte gis til:

  • kurs
  • faglige møter
  • utredning
  • publisering

Søknad skal sendes styret i Norsk forening for Sterilforsyning ved leder,  
med epost til Styrets epostadresse

13. 01. 2014
Nettkomiteen
Ann Margrethe Berg
Tilbake til innholdet