Landsmøte ble avholdt i Lillestrøm 7-8. april 2016 - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Landsmøte ble avholdt i Lillestrøm 7-8. april 2016

Landsmøter og foredrag
Landsmøte ble avholdt i Lillestrøm 7-8. april 2016

Huskeliste for dem som lager foredrag til Landsmøtet Her

Mange gode tema:

  • utfordringer innen sterilforsyning
  • laparoskopiske instrumenter
  • proteintesting av instrumenter
  • porøs last/vått gods

.. og mye mer.

Utveksling av erfaringer står i sentrum!
Landsmøteprogrammet versjon 12. april 2016 som PNG-fil hvis du vil lagre eller åpne lokalt.
Tilbake til innholdet