Vil du ha egne leverandørsider under Sterilforsyning.no? - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Vil du ha egne leverandørsider under Sterilforsyning.no?

Leverandører
  
Oppretting av leverandørsider under domene Sterilforsyning.no

Fra styret: Leverandørsider

Årsavgift er 2000 kr eks mva.

Vi ønsker et tettere samarbeid med våre leverandører, og inviterer til at firma kan legge ut en presentasjon på Norsk Forening for Sterilforsynings hjemmeside.

Prisen er kr 2000 + mva. pr år i leie av plass. Plassen som er inkludert er satt til 100 Mb. Hvis noen trenger mer, er tilleggskostnad kr.150 + mva. pr år pr 100 Mb ekstra.

Dersom leverandør ønsker endringer mht. tilrettelegging av webmaster, koster 1 times arbeid kr. 600 + mva.

  • Webmaster kan lage omtrent alt leverandører måtte ønske og gjenbruke sider leverandører har laget i andre systemer, og kopiere materiale fra eksisterende sider.
  • Webmaster og leverandør enes om dette.  Hvis materialet ikke endres vil det bare koste kr. 2000 pr år + mva.
  • Reklamemateriell, bruksanvisninger og brosjyrer som PDF-filer eller nettsider, kan legges ut. Vi kan skanne brosjyrer og omdanne til PDF.
  • Dere kan også få egne komplette undersider med egne farger og design, med en kostnad tilsvarende kr. 500,- for 1. times arbeid.
  • Direkte linker til eksterne sider kan vi normalt ikke legge ut av elementære sikkerhetsgrunner (Malware-aktvitet).
  • Epostadresser med aktiv klikk kan vi legge ut, og da krypterer vi dem så de ikke kan misbrukes.
  • Kvalitet på PDF bør være minst 150 dpi, helst 300 dpi - 300 dpi ukomprimert hvis det skal bli pent
  • Bilder bør være innenfor rammen 800 x 800 piksler f. eks. 800 x 600.

Som ansvarlig nettredaktør forbeholder NfS seg  retten til å vurdere event. upassende elementer i samarbeid med firma.
Leverandør kan når som helst si opp og be om at innhold/informasjon fjernes.
Ansvaret begrenses i alle tilfelle bare til kostnaden av leien. Restleie refunderes ikke.

Vår webmaster fakturerer og leverandør betaler på forskudd innen 1. august årlig, og begge kan si opp innen dato for betalingsfrist.
Opprettes sider mellom halvårsforfallene, betaler leverandører fra første mnd.
Prisendringer varsles ved at vi sender ut halvårsfaktura med ny pris.

Trondheim 12.mai 2021

Norsk forening for Sterilforsyning
Erna Edvinsen, Ann M. Berg
Fagansvarlig /Leder
Tilbake til innholdet