Vil du ha egne leverandørsider under Sterilforsyning.no? - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Vil du ha egne leverandørsider under Sterilforsyning.no?

Leverandører
Oppretting av leverandørsider under domene Sterilforsyning.no
Fra styret: Leverandørsider

Årsavgift er 1500 kr eks mva.

Vi ønsker et tettere samarbeid med våre leverandører, og inviterer til å ha en presentasjon av firma på Norsk Forening for Sterilforsynings hjemmesider.
For en rimelig sum kan dette gi mye interessant innhold som leverandørene selv lager og vedlikeholder med hjelp av vår webmaster.

Prisen er kr 1500 + mva pr år i leie av plass. Plassen som er inkludert er satt til 100 MB. Hvis noen trenger mer, be om pris.
En tilleggskostnad kan bli ca kr.100 + mva pr år pr 100 MB ekstra.

Dersom leverandør har det meste ferdig av materiale vil inngangsbilletten koste 750 i leie for 6 mnd og 1 times arbeid til 450 kr + mva for tilrettelegging av webmaster.  
Webmaster kan lage omtrent alt leverandører måtte ønske og gjenbruke sider leverandører har laget i andre systemer, og kopiere materiale fra eksisterende sider.
Webmaster og leverandør enes om dette.  Hvis materialet ikke endres vil det bare koste 1500 pr år + mva.

Reklamemateriell, bruksanvisninger og brosjyrer som PDF-filer eller nettsider kan legges ut. Vi kan skanne brosjyrer og omdanne til PDF.

Dere kan også få egne komplette undersider med egne farger og design - uten eget tillegg.

Direkte linker til eksterne sider kan vi normalt ikke legge ut av elementære sikkerhetsgrunner (Malware-aktvitet).
Epostadresser med aktiv klikk kan vi legge ut, og da krypterer vi dem så de ikke kan misbrukes.

Kvalitet på PDF bør være minst 150 dpi, helst 300 dpi - 300 dpi ukomprimert hvis det skal bli pent.
Bilder bør være innefor rammen 800 x 800 piksler f eks 800 x 600.

Som ansvarlig nettredaktør forbeholder NfS seg  retten til å fjerne evnt upassende elementer. Leverandør kan når som helst si opp og be om at materiale fjernes.
Ansvaret begrenses i alle tilfelle bare til kostnaden av leien. Restleie refunderes ikke.

Vår webmaster fakturerer og leverandør betaler hvert halvår på forskudd, og begge kan si opp innen hvert halvårsforfall. Opprettes sider mellom halvårsforfallene,
så betaler leverandører først fra nærmeste neste månedskifte fram til første halvårsforfall som er 1. okt og 1. april.

Prisendringer varsles på den måten at vi sender ut halvårsfaktura med ny pris på. Ingen andre varsler. Leverandøren  kan fritt si opp eller betale forskuddet for neste halvår.

Lørenskog, 16.mai 2012

Norsk Forening for Sterilforsyning
Karin Sæther
Leder
Tilbake til innholdet