Foredrag fra landsmøtet 2013 - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Foredrag fra landsmøtet 2013

Landsmøter og foredrag

Torsdag 21. mars :

Fredag 22. mars :

Kl 14:00 Rune Bjørkevik
Vannkvalitet

4 MB   PDF her

Kl 11:45 Mette Olsen
Prosjekt DO-best Ahus

2,5 MB   PDF Her

Kl 15:15 Randi Solheim
Robotkirurgi - instrumentutfordringer8 MB   PDF her

Kl 9:00 Viggo Johannssen
TI - Lean

1,5 MB   PDF her

 

KL 9:30 Elisabeth Jacobsen
Et godt lager - For ufordrende dager

3MB   PDF Her

 

Kl 11:00 Linda Arhust
Dekontaminering av
medisinsk utstyr i Norge

1,5 MB   PDF Her

Husk betingelsene for å leggge ut foredragene her.

Kl 11:30 Camilla Steen
Stipend
Referat fra deltagelse på Forumsdagene


0,5 MB   PDF Her

Tilbake til innholdet