Her tester vi programrutiner for å se om de virker - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Her tester vi programrutiner for å se om de virker

Fag og kompetanse > Fotoalbum > Illustrasjoner
Problemer med visning av PDF-dokumenter på sider.
Det skyldes brannvegginnstillinger på sykehusene og andre steder. For sikkerhet. Prøv å kontakte IT-avdlingen og spør om de kan legge googles ulike adresser inn i brannveggen som unntak (whitelist). Dette vil åpne for å bruke gratis programvare på nettet som kjører Googles applikasjoner og et hundretall kjente og etterhvert kjære programmer på sykehusets systemer. Det er slett ikke sikkert de vil det .....

Til IT-tekniker:
Basic for vårt behov: Strengen med unntaket "docs.google.com:443/HTTPS" eller noe sånt vil åpne for å vise PDF-dok i Google Viewer. Sjekk med lokal logg (hendelseliste) hva som blir blokkert på den bestemte siden og må åpnes for.

Komplett liste er :

 • www.google.com:443/HTTPS
 • accounts.google.com:443/HTTPS
 • googledrive.com:443/HTTPS
 • drive.google.com:443/HTTPS
 • *.drive.google.com:443/HTTPS
 • docs.google.com:443/HTTPS
 • *.docs.google.com:443/HTTPS
 • *.c.docs.google.com:443/HTTPS
 • sheets.google.com:443/HTTPS
 • slides.google.com:443/HTTPS
 • talk.google.com:5222/XMPP (for Google Drive for Mac/PC)
 • gg.google.com:443/HTTPS
 • script.google.com:443/HTTPS
 • ssl.google-analytics.com:443/HTTPS
 • video.google.com:443/HTTPS
 • s.ytimg.com:443/HTTPS
 • apis.google.com:443/HTTPS
 • *.googleapis.com:443/HTTPS
 • *.googleusercontent.com:443/HTTPS
 • *.gstatic.com:443/HTTPS
 • lh[N].google.com:443/HTTPS
 • [N].client-channel.google.com:443/HTTPS
 • clients[N].google.com:443/HTTPS
N = numerisk og * = alfanumerisk.
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen