Årsrapport 2012 - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Årsrapport 2012

Styret > Årsrapporter

Årsmelding 2012

Styret i foreningen har bestått av:
Leder: Karin Sæther
Nestleder: Jan Wiggen
Kasserer: Anne Line Halstensen
Sekretær: Bente Prag
Styremedlem: Erna Edvinsen
Varamedlem: Vigdis Haram
Varamedlem: Ann Magrethe Berg

Valgkomite:
Astrid Irene Engesli
Bente Rabben
Tone Norberg

Fagkomite:  Brukes ved behov

Medlemmer:
Foreningen har 76 betalende medlemmer og 3 æresmedlemmer pr 31.12.2011.

Styreberetning
Det har vært avholdt 6 styremøter: 4 telefonmøter og  2 styremøte -  Lillestrøm under Landsmøtet og  i Tromsø i forbindelse med Norsk forum for
Sykehushygiene.

Evaluering av driftsformen for styrets aktivitet og planlegging av foredrag med gode innslag til Landsmøtet, resulterte i følgende endringer:

• Styret anbefaler 2 tilstedemøter i året, bruk av mail korrespondanse.
• Telefonmøter reduseres til et minimum pga møteformen.
• Styret er opptatt av rekruttering til styreverv og hva som skal til for å opprettholde og oppdatere faget.
• Styret skal være aktiv pådriver for å finne gode foredragsholdere.
• Pådriver for utdanning og litteratur og myndighetskrav
• Styret skal delta på faglig fora og kongresser for å holde kontakt med fagmiljøer i Norge, Norden og Europa.
• Oppdatere hjemmesiden www.nfs.no

Aktivitet:
• Styremøte i okt.mnd i Tromsø på Forum for Sykehushygiene.
• Deltakelse i Ørebro Sverige ved ” Sykehusdager, Sterilsentraler - fremtidens operasjonsvirksomheter”
• Deltakelse ved årsmøtet til Den danske klub for centralsteriliiserin
g og sykehushygiene.
• Kontaktmøte med Høyskolen Diakonova ang. utdanning Sterilforsyningsansvarlige.
• Kontaktmøte med Høyskolen Lovisenberg ang utdanning Sterilforsyningsansvarlige.
• Det har vært undersøkt på de største Høyskolene i landet, om det er interesse for å åpne studiet vårt, men ennå ikke noe avklaring i dette.
• Deltakelse ved åpning av Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering, RH OUS Oslo
• Styret har engasjert æresmedlem Anne Solberg for oversettelse av  Jan Huys lærebok, Sterilization, til norsk.  Oppdatert litteratur er nødvendig.
• Nettsiden er fornyet og forbedret.

Temaer i styremøtene 2012
Statutter
Styret og rekruttering til styret.
Hva skjer regionalt i sterilforsyningsfaget?
Smittevernplaner regionalt – har alle regioner planer
Beredskapsplaner – sterilt utstyr
Norm EN DS 2451-13 – Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
Leverandørdeltakelse til stand landsmøtet
Utdanning for Sterilforsyningsansvarlige
Æresmedlemmer – invitasjon til landsmøtet

Regnskap – inntekt/ utgift
Stipend
Påmelding til landsmøtet med medlemsnr
NfS hørings-partner – Helse dir, Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler
Utdanning online DO-Best

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen