Handlingsplan 2013 - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Handlingsplan 2013

Styret > Handlingsplaner

Handlingsplan 2012/2013

Styremøter:  
Det vil bli avholdt styremøte (telefonmøte) 1 gang pr. måned utenom juli og august.
Tilstede møte ved behov.

Kurs / Konferanser:
Arrangere det årlige Landsmøtet med Generalforsamling.

Medlemmer:
Arbeide for å øke medlemstallet i foreningen.

Utdanning:  
Arbeide for et felles godkjent utdanningstilbud til sterilforsyningsmedarbeidere og utdanning for sterilforsyningsansvarlige.
Arbeide for å synliggjøre foreningen og sette fokus på sterilforsyningsarbeidets viktighet i pasientbehandlingen.
videreutvikle hjemmesiden:

www.sterilforsyning.no

Økonomi:  
Styret skal holde seg oppdatert på foreningens økonomiske situasjon ved jevnlige rapporter fra kasserer.

Stipend:
Dele ut årlig stipend til medlem av NfS som vil arbeide for utvikling av Sterilforsyning.

Fagkomite: som skal arbeide med saker av faglig karakter.

Være rådgivende organ for foreningen, komme med innspill til saker som styret bør ta opp.

Ålesund Februar 2012.

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen